Top

پس از عبور از فصل تابستان و فرا رسیدن فصل پاییز ، دوره های آموزشی رباتیکِ زیر نظر مجموعه هوش برتر در استان گیلان به پایان رسید ، از همراهی تمامی مسئولین و اولیای محترم سپاسگزاریم و امیدواریم دوره های آموزشی یاد شده از نظر کیفی مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد
گزارش تصویری از تعداد معدودی از دوره های آموزشی

 رباتیک مجموعه هوش برتر گیلان

رباتیک مجموعه هوش برتر گیلان

رباتیک مجموعه هوش برتر گیلان

رباتیک مجموعه هوش برتر گیلان

رباتیک مجموعه هوش برتر گیلان

رباتیک مجموعه هوش برتر گیلان

رباتیک مجموعه هوش برتر گیلان

رباتیک مجموعه هوش برتر گیلان

رباتیک مجموعه هوش برتر گیلان

رباتیک مجموعه هوش برتر گیلان

رباتیک مجموعه هوش برتر گیلان

رباتیک مجموعه هوش برتر گیلان

رباتیک مجموعه هوش برتر گیلان