Top

صبح روز شنبه 1397/06/03 ، در جلسه اهدای احکام اعضای هیئت والیبال شهرستان رشت ، طی حکمی از سوی مصطفی عاقل منش ریاست هیئت والیبال شهرستان رشت ، سید علیرضا رزوان مدیرکل مجموعه هوش برتر به سمت مشاور امور توسعه این هیئت منصوب شد . متن حکم به شرح زیر می باشد

حکم انتصاب سید علیرضا رزوان به سمت مشاور امور توسعه هیئت والیبال شهرستان رشت

 

سید علیرضا رزوان مشاور امور توسعه هیئت والیبال شهرستان رشت