Top

عصر روز پنج شنبه 1397/07/19 ، در جلسه اهدای احکام اعضای کمیته وودبال استان گیلان ، با حضور مسعود پورگل ریاست محترم هیئت گلف استان گیلان ، طی حکمی از سوی سید رضا ثابت قدم ریاست کمیته وودبال استان گیلان ، سید علیرضا رزوان مدیرکل مجموعه هوش برتر به سمت دبیر این کمیته منصوب شد .
لازم به ذکر است طی احکام جداگانه :
1-سرکار خانم پریناز معافی به سمت مسئول امور توسعه و هماهنگی
2- جناب آقای عباس نجفی به سمت مسئول دفتر
3- جناب آقای رحمت رنجبر به سمت مسئول فنی و مسابقات
منصوب گردیدند.
متن حکم به شرح زیر می باشد :

انتصاب سید علیرضا رزوان ، دبیر کمیته وودبال استان گیلان

 

انتصاب سید علیرضا رزوان ، دبیر کمیته وودبال استان گیلان

 

انتصاب سید علیرضا رزوان ، دبیر کمیته وودبال استان گیلان

 

انتصاب سید علیرضا رزوان ، دبیر کمیته وودبال استان گیلان