Top

صبح روز پنجشنبه مورخ 15 آذر 1397 ، جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استانداری گیلان به ریاست استاندار محترم جناب آقای دکتر سالاری در سالن جلسات استانداری گیلان برگزار شد در این جلسه ضمن حضور مدیران کل دستگاه های اجرایی و ارائه آمار در حوزه جوانان ، جناب آقای سید علیرضا رزوان مدیرکل مجموعه هوش برتر ضمن اذعان به دغدغه در حوزه اشتغال زایی و استفاده بهینه از جوانان توانمند ، درخواست حمایت دستگاه های اجرایی از پروژه های نوین و اشتغال زا را نمود.

ستاد ساماندهی جوانان استانداریگیلان - سید علیرضا رزوان - مدیرکل مجموعه هوش برتر

ستاد ساماندهی جوانان استانداریگیلان - سید علیرضا رزوان - مدیرکل مجموعه هوش برتر

ستاد ساماندهی جوانان استانداریگیلان - سید علیرضا رزوان - مدیرکل مجموعه هوش برتر