Top

به نقل از کمیته فنی جشنواره ملی رباتیک جی کاپ گیلان ، آیین نامه تمامی لیگ ها در بخش مخصوص هر لیگ بارگزاری شد.علاقمندان می توانند با ورود به بخش لیگ مربوطه از منوی مخصوص به آیین نامه ها دسترسی پیدا کنند.