Top

کارگاه کارآفرینی و کسب و کار اجتماعی به همراه روش های تامین و مدیریت منابع در روز شنبه مورخه 11 خرداد 1398 در سالن آمفی تئاتر میهمانسرا المپیک به همت مجموعه هوش برتر با حضور علاقمندان به این حوزه برگزار گردید . در این کارگاه 4 ساعته ضمن بررسی مسیر های ایجاد یک کسب و کار موفق توسط اساتید مربوطه ، به روش های کاربردی ممکن جهت نیل به اهداف پیش رو اشاره شد نکته حائز اهمیت فضای مثبت ایجاد شده فی مابین اساتید و حاضرین در سالن بود که در نهایت تعدادی از حاضرین ایده های اشاره شده را به عنوان مسیری جهت شروع یک کسب و کار نوین انتخاب نمودند.
در پایان این کارگاه به همه حاضرین گواهینامه حضور در کارگاه اعطا گردید.

 

کارگاه کارآفرینی مجموعه هوش برتر

کارگاه کارآفرینی مجموعه هوش برتر

کارگاه کارآفرینی مجموعه هوش برتر

کارگاه کارآفرینی مجموعه هوش برتر

کارگاه کارآفرینی مجموعه هوش برتر

کارگاه کارآفرینی مجموعه هوش برتر

کارگاه کارآفرینی مجموعه هوش برتر

کارگاه کارآفرینی مجموعه هوش برتر

کارگاه کارآفرینی مجموعه هوش برتر

کارگاه کارآفرینی مجموعه هوش برتر