Top

همایـش تخصصی کودکان هوش برتر ( HB-KIDS Family )

جشنواره کودکان هوش برتری

سومین دوره همایش تخصصی کودکان هوش برتر در راستای معرفی مراکز آموزشی قدرتمند و اصناف مرتبط با کودک در 30 مرداد ماه 1396 در استان گیلان -  شهرستان رشت  در تالار بزرگ پذیرایی شاپرک برگزار خواهد شد.

 پوستر سومین دوره همایش کودکان هوش برتر

 

پیشاپیش از همکاری آتلیه تخصصی حـس به مدیریت جناب آقای لایـق  و تالار پذیرائی بزرگ شاپرک به مدیریت جناب آقای قربانـی سپاسگزاریم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ورود آموزشگاه علمی و آکادمی زبان دکتر کنف چیان به مدیریت جناب آقای دکتر کنـف چیان را به خانواده کودکان هوش برتر تبریک عرض می نمائیم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ورود پارک بادی دُردونه ها به مدیریت سرکار خانم شعبانـی را به خانواده کودکان هوش برتر تبریک عرض می نمائیم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ورود مزون فروهر به مدیریت سرکار خانم فـروهـر را به خانواده کودکان هوش برتر تبریک عرض می نمائیم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ورود سالن زیبایی و تخصصی کودک لبخند به مدیریت سرکار خانم نـوریـان را به خانواده کودکان هوش برتر تبریک عرض می نمائیم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ورود آموزشگاه موسیقی پرنیان به مدیریت جناب آقای امیر امیــری را به خانواده کودکان هوش برتر تبریک عرض می نمائیم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ورود مدرسه طبیعت تی تی به مدیریت سرکار خانم همامــی را به خانواده کودکان هوش برتر تبریک عرض می نمائیم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ورود پیش دبستان و دبستان دخترانه یاس های آبی به مدیریت سرکار خانم تقوی پور را به خانواده کودکان هوش برتر تبریک عرض می نمائیم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ورود باشگاه ورزشی نیلوفران آبی به مدیریت سرکار خانم خدابنده لو را به خانواده کودکان هوش برتر تبریک عرض می نمائیم.

بنر پشت سن

سومین دوره همایش کودکان هوش برتر

 

 

 نمونه استند طراحی شده

سومین دوره همایش کودکان هوش برتر

 

بازتاب خبری سومین دوره همایش کودکان هوش برتر

سومین دوره همایش کودکان هوش برتر

 

سومین دوره همایش کودکان هوش برتر

سومین دوره همایش کودکان هوش برتر

سومین دوره همایش کودکان هوش برتر

سومین دوره همایش کودکان هوش برتر

سومین دوره همایش کودکان هوش برتر

سومین دوره همایش کودکان هوش برتر سومین دوره همایش کودکان هوش برتر

و . . .

 

 

 

سومین دوره همایش کودکان هوش برتر سومین دوره همایش کودکان هوش برتر سومین دوره همایش کودکان هوش برتر سومین دوره همایش کودکان هوش برتر سومین دوره همایش کودکان هوش برتر سومین دوره همایش کودکان هوش برتر سومین دوره همایش کودکان هوش برتر سومین دوره همایش کودکان هوش برتر سومین دوره همایش کودکان هوش برتر سومین دوره همایش کودکان هوش برتر سومین دوره همایش کودکان هوش برتر سومین دوره همایش کودکان هوش برتر سومین دوره همایش کودکان هوش برتر سومین دوره همایش کودکان هوش برتر سومین دوره همایش کودکان هوش برتر