Top

برگزاری کارگاه سازه های ماکارونی در مرداد 1394 در مرکز شماره یک رشت

با تشکر از سرکار خام حسینی مدیریت مرکز شماره یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

در این کارگاه سازه آموزان با انواع سازه ها و روش ساخت آن ها آشنا شدند و هر کدام در گروه های چند نفره مشغول به ساخت سازه های هدفمند شدند

در نهایت یک نمونه از سازه های ساخته شده مورد بارگذاری قرار گرفت تا سازه آموزان نحوه تحمل بار وارده بر سازه را مشاهده نمایند