Top

به اطلاع کلیه علاقمندان می رساند کارگاه های رایگان خلاقیت و رباتیک مجموعه هوش برتر از تاریخ 14 الی 31 شهریور 98 در دفتر مرکزی مجموعه برگزار می گردد لذا علاقمندان به حضور می توانند با شماره های 01333263409 و 01333367056 جهت رزرو اقدام نمایند.

 کارگاه رباتیک مجموعه هوش برتر رشت

کارگاه رباتیک مجموعه هوش برتر رشت

کارگاه رباتیک مجموعه هوش برتر رشت

کارگاه رباتیک مجموعه هوش برتر رشت

کارگاه رباتیک مجموعه هوش برتر رشت

کارگاه رباتیک مجموعه هوش برتر رشت

کارگاه رباتیک مجموعه هوش برتر رشت

کارگاه رباتیک مجموعه هوش برتر رشت

کارگاه رباتیک مجموعه هوش برتر رشت

کارگاه رباتیک مجموعه هوش برتر رشت

کارگاه رباتیک مجموعه هوش برتر رشت