Top

اولین پنل دوره توانمندسازی جی آپ ، با حضور مهندس حسین فروزی مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گیلان برگزار شد،طی این دوره شرکت کنندگان با فضای استارتاپ ایران و اصطلاحات مرتبط و شیوه ها و روش های موجود آشنا شدند ، در تمام طول مدت پنل شرکت کنندگان به صورت فضای بحث و گفت وگو با استاد مورد نظر به تبادل اطلاعات پرداختند .

جی آپ

 

جی آپ