Top

چهارمین پنل دوره توانمندسازی جی آپ ، با مهندس سبحان زمین پیما برنامه نویس فضای کسب و کار برگزار شد.طی این دوره شرکت کنندگان با مفاهیم واقعیت افزوده AR آشنا شده و مراحل ایجاد کسب و کار از طریق آن را فرا گرفتند.

جی آپ